TWOJDORADCAPODATKOWY.INFO

Agnieszka Kosman

NUMER WPISU 00901

Działalność prowadzona od 01 lutego 1991 roku w zakresie doradztwa ekonomiczno-finansowego, doradztwa podatkowego dla firm z sektora produkcyjnego, handlowego,usługowego i budowlanego. Prowadzenie księgowości i ewidencji podatkowych z zastosowaniem sprawdzonych licencjonowanych programów komputerowych. Sporządzanie deklaracji INTRASTAT. Rozliczenia dofinansowania z PFRON. Zagadnienia podatku od spadku i darowizn Porady prawne dla osób nieprowadzących działalności z zakresu prawa podatkowego.


DEKABRYSTÓW 68/76 , 42-202 Częstochowa
TEL: 601 50 50 17, 343255525
E-MAIL: kosman.doradca@vp.pl