TWOJDORADCAPODATKOWY.INFO

Filip Siwek

NUMER WPISU 11553

Wieloletnie doświadczenie w doradztwie: - na rzecz przedsiębiorstw z branży budowlanej i nieruchomości; - w procesach restrukturyzacyjnych i upadłościowych; - w zakresie VAT przy zbywaniu nieruchomości. Autor skargi konstytucyjnej w sprawie SK 40/12 w wyniku, której TK w wyroku z 8 października 2013 r. stwierdził niezgodność z Konstytucją art. 70 § 6 (obecnie § 8) Ordynacji podatkowej.


Libelta 26 /2, 60-707 Poznań
Rybaki 28 /1, 61-884 Poznań
TEL: 609261158
E-MAIL: kancelaria@siwek-tax.pl