TWOJDORADCAPODATKOWY.INFO

Jan Danielewski

NUMER WPISU 05434

Działalność w zakresie doradztwa podatkowego , prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz wszelkich innych czynności związanych z rozliczeniami podatkowymi, prowadzona nieprzerwanie od 07.04.1998 roku.


Malwowa 72 , 60-175 Poznań
TEL: 61 8673847
E-MAIL: biuro@podatkidanielewscy.pl
WEB. www.podatkidanielewscy.pl