TWOJDORADCAPODATKOWY.INFO

Marek Artur Grabowski

NUMER WPISU 11515

Przez ponad 20 lat pracowałem w 4 różnych urzędach skarbowych w których przeszedłem całą ścieżkę kariery od referenta do Naczelnika włącznie, byłem mianowanym urzędnikiem służby cywilnej II stopnia. W 2010 roku zdałem egzamin na doradcę podatkowego Obecnie świadczę usługi w następującym zakresie: Udzielanie porad, opinii i wyjaśnień z zakresu obowiązków podatkowych. Reprezentowanie klientów w postępowaniu w postępowaniu przed organami podatkowymi we wszystkich instancjach oraz przed Sądami Adm


Ks. Jana Gałeczki 30 , 41-500 Chorzów
TEL: 327333360
E-MAIL: grabowski.11515@kidp.pl
WEB. http://doradcatax.pl/