TWOJDORADCAPODATKOWY.INFO

Marta Kluzek

NUMER WPISU 12141

Doktor habilitowany nauk ekonomicznych w dyscyplinie finanse. Doradca podatkowy – wpis nr 12141. Świadectwo kwalifikacyjne Ministra Finansów nr 3118/97. Działalność gospodarcza prowadzona od 1997 roku. Profesor nadzwyczajny w Katedrze Inwestycji i Rynków Kapitałowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Problematyka badawcza związana z opodatkowaniem przedsiębiorstw. Uczestnictwo w licznych konferencjach naukowych w kraju i za granicą.


Braillea 2 /7, 60-687 Poznań
TEL: +48 602 155 660
E-MAIL: m.kluzek@biuro-mk.pl
WEB. www.biuro-mk.pl