TWOJDORADCAPODATKOWY.INFO

Porada dnia

03.06.2019 | Nowelizacja ustawy o podatku od wydobycia niektórych kopalin

Obniżenie stawek podatku od wydobycia niektórych kopalin poprzez zmniejszenie współczynników przyjmowanych do obliczania stawki podatku od wydobycia miedzi i od wydobycia srebra - to cel podpisanej już przez prezydenta nowelizacji ustawy o podatku od wydobycia niektórych kopalin.  Link do artykułu: http://www.doradcy.krdp.pl/artykuly.php/9/1700,najnowsze_zmiany_w_przepisach_z_ebiuletynu_52019