TWOJDORADCAPODATKOWY.INFO

Porada dnia

04.07.2019 | Pracujący Ukrainiec zapłaci polski PIT

Polskie firmy nie wiedzą, jak rozliczać dochody wypłacane ukraińskim zleceniobiorcom. Jeśli zatrudniony złoży oświadczenie, że mieszka w Polsce i tutaj jest jego ośrodek interesów życiowych, będzie można potraktować go jak Polaka i zastosować polskie przepisy. Certyfikat rezydencji nie będzie potrzebny. Potwierdza to najnowsza interpretacja podatkowa.

Szczegóły: http://www.doradcy.krdp.pl/artykuly.php/10/1695,najnowsze_interpretacje_z_ebiuletynu_42019