TWOJDORADCAPODATKOWY.INFO

Rafał Slebioda

NUMER WPISU 05760

Zawód Doradcy Podatkowego łączy w sobie elementy profesji prawnika i księgowego. Zgodnie z ustawą, zajmuje się udzielaniem podatnikom, płatnikom i inkasentom porad, opinii i wyjaśnień z zakresu ich zobowiązań podatkowych. Może też prowadzić w ich imieniu księgi podatkowe i inne ewidencje do celów podatkowych, sporządzać zeznania i deklaracje podatkowe lub udzielać w tym zakresie pomocy. Doradcę obowiązuje tajemnica zawodowa.


Koszykowa 1 , 64-234 Kaszczor
Szenica 32a , 63-300 Pleszew
Powstańców Wielkopolskich 24 , 64-234 Przemęt
TEL: 602 496 691
E-MAIL: r.slebioda@doradcapodatkowy.pl