TWOJDORADCAPODATKOWY.INFO

Porada dnia

08.07.2019 | Rozliczanie należności opodatkowanych „u źródła” krok po kroku

W niektórych przypadkach od należności wypłacanych zagranicznym kontrahentom należy pobierać zryczałtowany podatek dochodowy, czyli tzw. podatek u źródła. Funkcję płatnika tego podatku pełnią wypłacające te należności osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz będące przedsiębiorcami osoby fizyczne. Szczegóły; http://www.doradcy.krdp.pl/artykuly.php/11/1697,komentarze_podatkowe_z_ebiuletynu_42019