TWOJDORADCAPODATKOWY.INFO

Porada dnia

28.06.2019 | Wypłata i opodatkowanie dywidendy krok po kroku

Spółka wypłacająca dywidendę jest płatnikiem zryczałtowanego podatku od tej dywidendy. Łączy się to także z koniecznością wypełnienia obowiązków sprawozdawczych i informacyjnych wobec organów podatkowych. Są one zróżnicowane w zależności od statusu podatkowego osoby uzyskującej dywidendę. Niniejszy poradnik krok po kroku omawia te obowiązki i procedurę poboru podatku.

Szczegóły: http://www.doradcy.krdp.pl/artykuly.php/11/1717,komentarze_podatkowe_z_ebiuletynu_52019