TWOJDORADCAPODATKOWY.INFO

Porada dnia

23.05.2017 | Zmiany w ulgach podatkowych na 2017 r.
Autor: Paweł Małecki

Zmiany w ulgach podatkowych na 2017 r.

 1. Jeśli dotychczas wydatki na Internet odliczał mąż to czy może w 2017 i w 2018 roku odliczać wydatki żona? Kto płaci za wydatki z Internetu jest dla nas obojętne, ponieważ korzystamy oboje z sieci i jesteśmy objęci współwłasnością małżeńską.
  Ponieważ ograniczenie w odliczeniu dotyczy podatnika, w opisanej sytuacji żona nie korzystała dotychczas z odliczeń i może skorzystać z tej ulgi. Nie ma potrzeby nawet dokonywać zmian w umowie. Wystarczy by na dowodzie zapłaty były dane osobowe małżonki.
 2. Wychowujemy jedno niepełnoletnie dziecko. Czy rozliczając rok 2017 będziemy mogli tak jak dotychczas skorzystać z ulgi za wychowywanie dziecka?

Od 1 stycznia 2013 r. ograniczono prawo do odliczenia od podatku ulgi za wychowywanie dziecka w przypadku wychowywania jednego dziecka. Ograniczenie zależy od statusu rodziców:

 1. Jeżeli są oni małżeństwem to nie będą mogli skorzystać z odliczenia gdy ich łączne dochody przekroczą 112.000 zł
 2. Jeżeli ojciec lub matka samotnie wychowuje jedno dziecko to korzysta z odliczenia, gdy dochody nie przekroczą tej samej kwoty 112.000 zł
 3. Jeżeli rodzice wychowują dziecko w związku partnerskim to z ulgi może skorzystać każdy z rodziców, którego dochody nie przekraczają 56.000 zł
  Nie ma żadnych ograniczeń jeśli wychowujemy dwójkę lub więcej dzieci.
 4. Żyjemy w związku partnerskim i wychowujemy dwójkę dzieci: córkę w wieku 16 lat i pracujący syn w wieku 24 lata. Ojciec zarabia rocznie 100.000 zł, natomiast jego partnerka uzyskuje roczne dochody na poziomie 30.000 zł. Czy możemy skorzystać w 2013 r. z ulgi z tytułu wychowywania dziecka?
  W świetle przepisów dotyczących ulgi prorodzinnej wychowujecie Państwo jedno dziecko (do ilości dzieci liczą się tylko dzieci dające prawo do ulgi rodzinnej – pełnoletni pracujący syn nie daje prawa do ulgi). Zatem dotyczy Was ograniczenie w dochodzie. Z ulgi może skorzystać partnerka ponieważ jej dochody nie przekraczają kwoty 56.000 zł.  Gdybyście byli małżonkami to w ogóle z odliczenia nie moglibyście w opisanym przypadku skorzystać. Łączne dochody takiego małżeństwa wynosiłyby 130.000 zł i przekroczenie kwoty 112.000 zł powodowałoby brak prawa do ulgi. Jak widać czasami Państwo polskie wspiera związki partnerskie wbrew toczącym się ostatnio dyskusją. Być może posłowie nie zauważyli tej nierówności traktowania.
 5. Mąż ma dość wysokie dochody rzędu 200.000 zł rocznie. Ja zajmuję się wychowywaniem dziecka. Jestem w ciąży i we wrześniu 2017 urodzi nam się drugie dziecko. Czy mąż będzie mógł skorzystać z ulgi prorodzinnej?
  Zdecydowanie tak. Ograniczenie w korzystaniu z ulgi dotyczy tylko rodziców wychowujących cały rok jedno dziecko. Jeśli 31 grudnia 2017 r. urodziło by się drugie dziecko to już ograniczenie nie działa. Zatem tacy rodzice skorzystają z ulgi za wychowanie dziecka: jednego przez cały rok, a drugiego za miesiące biegnące od jego urodzenia.
 6. Czytałam, że występuje ograniczenie w korzystaniu z ulgi za wychowywanie jednego dziecka jeżeli dochody małżonków przekraczają 112.000 zł. Mąż uzyska w tym roku duże dochody z dywidendy wypłacanej przez osobę prawną (ponad 200.000 zł). Czy w ten sposób stracimy prawo do ulgi?
  Do dochodów wpływających na prawo do ulgi prorodzinnej nie liczy się dochodów opodatkowanych ryczałtowo w tym wypłaconych dywidend. Do dochodów tych liczymy (czyli sumujemy) dochody objęte deklaracją PIT-37, PIT-36, PIT-36L i PIT-38. Jak widać nie dolicza się do nich również dochodów za zbycia nieruchomości (PIT-39). Zatem dochody z dywidendy nie wpłyną na ograniczenie prawa do ulgi tylko dochody figurujące na wyżej wymienionych deklaracjach. Dochody te pomniejszamy jeszcze o zapłacone składki na ubezpieczenie społeczne. Dopiero tak obliczona kwota jest porównywana z limitem.
 7. Wychowujemy piątkę uczących się niepełnoletnich dzieci. W jakiej wysokości będzie nam przysługiwać ulga prorodzinna w 2017 r.?
  W 2013 r będziecie mieli państwo prawo do wyższej ulgi z tytułu wychowywania dziecka. Za pierwszą dwójkę dzieci macie prawo do odliczenia kwotę 1112,04 zł za każde dziecko za cały rok, za trzecie dziecko można odliczyć kwotę 2,000,04 zł rocznie , natomiast za czwarte i piąte dziecko odliczymy po 2.700  zł za każde dziecko.
 8. Jestem osobą niepełnosprawną i posiadam samochód osobowy. jeżdżę nim tylko do lekarza ale nie na zabiegi rehabilitacyjno - lecznicze. Czy mogę skorzystać z odliczenia kosztów używania samochodu?
  Od 1 stycznia 2018  zmieniono korzystnie odliczanie wydatków na samochód przez osobę niepełnosprawną. Odliczamy 2280 zł od dochodu tylko dlatego, że go posiadamy i jesteśmy osobą niepelnosprawną I,II lub nawet trzeciej grupy inwalidzkiej. Samo jeżdżenie po bułki i inne produkty potrzebne do życia daje prawo do odliczenia. W ogóle obecnie nie musimy dojeżdżać na zabiegi. usunięto więc zapis nakazujący posiadać dokumenty dojazdu na te zabiegi.
 9. Zamierzam kupić wtryskarkę do produkcji plastikowych elementów. Koszt około 250.000 zł. Złożyłem na nią zamówienie, ale obiecano mi jej dostawę dopiero w lutym 2018 r.  Czy nie ma możliwości rozliczenia jakichkolwiek kosztów związanych z tym zakupem w 2017 r.?
  Istnieją takie możliwości. W 2017 r. wprowadzono możliwość zaksięgowania zaliczki wpłaconej przy nabyciu takiego środka  Wystarczy więc wpłacić zaliczkę 100.000 zł (lub mniej) by wpłaconą zaliczkę zaksięgować w koszty 2017 r.